"To nie więksi pokonują mniejszych,
tylko szybsi wolniejszych"

-Umberto Saxer